Камерният ансамбъл “Елате, синове на изкуството” е създаден през месец май 2011 година като ансамбъл към Българската асоциация по музикотерапия, а от септември 2012 съществува и като самостоятелна артистична формация.  В него участват музикотерапевти студенти по музикотерапия - , професионални музиканти и хора от помагащите професии, които имат интерес към ансамблово музициране Ансамбълът се състои от певци и инструменталисти. .

Името “Елате, синове на изкуството” е избрано поради всеобщото пристрастие към едноименната кантата, написана от Хенри Пърсел за рождения ден на Кралица Мери (Come, come, ye, sons of art). С първата част от нея започва всеки концерт на ансамбъла и вложеното съдържание в нея служи за визитна картичка на състава, както и за    творческо верую на участниците.

Характерно за ансамбъла е това, че на концерти предлагаме хорови, солистични изпълнения, дуети терцети и пр., като всички испълнители участват в хоровите изпълнения Състава е смесен и наброява  от 14 до 24 души.

Социално-културната програма на ансамбъла е насочена към различни социални кръгове (деца и възрастни с различен социален статус, сред които: деца, лишени от родителски грижи; хора от домове за възрастни и др. обществени институции; меломани и др.) под формата на благотворителни и образователни концерти с музикални изпълнения и рецитация в София и други градове в България и извън нея.

Основната насока в проектите на ансамбъла е културно-възпитателна и образователна работа с публиката и изпълнителите за постигане на общо-комуникативен ефект, социализация и популяризиране на културно-обменните форми.

Форми за реализация 

Образователни концерти, благотворителни концерти, концерти за свободни обществени кръгове.

Изпълнители:

В концертите участват професионални и професионализирани певци и инструменталисти,  музикални психотерапевти.

Репертоар:

Репертоарът на ансамбъла включва широка палитра от образци на световното културно наследство, подходящи примери от европейската и българската  класическа музика и поезия. Сред тях:

музика на Г.Ф. Хендел, Й. С. Бах, Х. Пърсел, Х. Шютц, К. Монтеверди, В. А. Моцарт, Б. Бритън, български църковни песнопения и класически песни;

поезия на У. Шекспир, Микеланджело, Робърт Бърнс и българска класическа поезия

повече във фейсбуук

Финансиране:

Камерен ансамбъл „Елате синове на изкуството“ се финансира със спомоществователство на членовете на ансамбъла.